Vi visker tavlen ren,                  
og gør klar til nye projekter....
Lokalt engagement


Vi hjælper selvfølgelig også lokalt med at profilere Outrup By og Sogn.

Vi har således siden projektopstart i september 2000 deltaget aktivt i styregruppen for "Outrup – et aktivt sted i Vest" og i diverse underarbejdsgrupper som bl. a.

skiltegruppe

stigruppe

byfornyelsesgruppe