Rådgivning og ansøgningsbistand

Er du i tvivl om hvordan du skal komme videre med dit projekt?

     -   Ønsker du at klage over en afgørelse?

     -   Kan projektet eventuelt opnå fonds- eller puljemidler?

Vi yder rådgivning og ansøgningsbistand og er behjælpelig med ansøgning af fonds- og puljemidler.

Vi har bl.a. medvirket til at skaffe:

     -   1,2 mio kr. til et bosætningsprojekt i Outrup.

     -   diverse fondsmidler til afholdelse af konferencer og udstillinger.