Vi visker tavlen ren,                  
og gør klar til nye projekter....
Rådgivning og ansøgningsbistand


Er du i tvivl om hvordan du skal komme videre med dit projekt?

Ønsker du at klage over en afgørelse?

Kan projektet eventuelt opnå fonds- eller puljemidler?

Vi yder rådgivning og ansøgningsbistand og er behjælpelig med ansøgning af fonds- og puljemidler.

Vi har bl.a. medvirket til at skaffe:

1,2 mio kr. til et bosætningsprojekt i Outrup.

diverse fondsmidler til afholdelse af konferencer og udstillinger.