Vi visker tavlen ren,                  
og gør klar til nye projekter....
Pjecer, vejledninger m.m.


Vi udarbejder også pjecer, vejledninger m.m. Vi har bl.a. forestået og deltaget i udarbejdelse af:

bog med anvisninger på hvorledes feriehusbyggeri i klitområder bør indpasses i naturen,

pjece og folder om miljøvenligt byggeri,

vejledning i bevaring af klitgårde.