Pjecer, vejledninger m.m.

Vi udarbejder også pjecer, vejledninger m.m. Vi har bl.a. forestået og deltaget i udarbejdelse af:

     -   bog med anvisninger på hvorledes feriehusbyggeri i klitområder bør indpasses i naturen,

     -   pjece og folder om miljøvenligt byggeri,

     -   vejledning i bevaring af klitgårde.