Registrerings- og analysearbejder

Vi har også erfaring i registrerings- og analysearbejder, som eksempelvis udarbejdelse af:

     -   planregister,

     -   detailhandelsregister,

     -   analyse af muligheder og begrænsninger for placering af et benzinsalgssted (tankstation),

     -   bevaringsregistrant for klitgårde,

     -   bevaringsregistrant (sogneatlas) for bevaringsværdige bebyggelser i by og på land.