Vi visker tavlen ren,                  
og gør klar til nye projekter....
Kulturarv


Vi har også erfaring i kulturarvsarbejde – herunder i arbejde med SAVE-systemet. Her kan som eksempler nævnes:

Udarbejdelse af vejledning for vedligeholdelse og istandsættelse af klitgårde,

Udarbejdelse af bevarende lokalplaner for klitgårde,

Udarbejdelse af bevarende lokalplan for et villabyområde fra omkring 1920´erne,

Udarbejdelse af bevaringsregistrant for klitgårde,

Udarbejdelse af sogneatlas for bevaringsværdige
bebyggelser i by og på land,

Udarbejdelse af bevarende lokalplan for bolig- og sommerhusområde fra perioden 1800 til ca.1980érne,

Rådgivning ved renovering af bevaringsværdige bygninger.