Kulturarv

     -   Vi har også erfaring i kulturarvsarbejde – herunder i arbejde med SAVE-systemet.
          Her kan som eksempler nævnes:

     -   Udarbejdelse af vejledning for vedligeholdelse og istandsættelse af klitgårde,

     -   Udarbejdelse af bevarende lokalplaner for klitgårde,

     -   Udarbejdelse af bevarende lokalplan for et villabyområde fra omkring 1920´erne,

     -   Udarbejdelse af bevaringsregistrant for klitgårde,

     -   Udarbejdelse af sogneatlas for bevaringsværdige bebyggelser i by og på land,

     -   Udarbejdelse af bevarende lokalplan for bolig- og sommerhusområde fra perioden 1800 til ca.1980érne,

     -   Rådgivning ved renovering af bevaringsværdige bygninger.