Vi visker tavlen ren,                  
og gør klar til nye projekter....
Miljøvenligt byggeri


Miljøvenligt byggeri er et byggeri, hvor miljøbevidste løsninger er tænkt ind i alle byggeriets faser. 

Er der anvendt et materiale med en begrænset ressource eller et materiale, der er fornybart - eksempelvis træ?

Er det et lokalt materiale, eller er der et stort energiforbrug til transport af materialet?

Er der et stort energiforbrug til udvinding og bearbejdning af materialet?
I miljøvenligt byggeri er der foretaget en totaløkonomisk betragtning på byggeriet i hele bygningens forventede levetid.

Her er der ikke kun tænkt på, hvad det koster at opføre bygningen, men også hvad driftsomkostningerne vil blive. Omkostninger til varme, el og vand og til vedligehold af materialer. Og til eventuel bortskaffelse af materialerne ved nedrivning eller ombygning.

En af de vigtigste udfordringer for byggesektoren er og vil i de kommende år blive skærpede miljøkrav til byggematerialer og til byggeriets indretning.

Vi yder vejledningsbistand i miljøvenligt byggeri og indgår gerne i firmasamarbejde herom.