Fysisk planlægning

Vi har mere end 25 års erfaring med fysisk planlægning, med speciale i lokalplanlægning.

Vi har et indgående kendskab til plansystemet og de forventninger, som kommunerne har til planarbejder.

Fra ansættelsesforhold i det kommunale system og som ekstern konsulent i planadministration har vi erfaring i såvel plan- som byggesagsadministration.

Endvidere til nogle af de faldgruber, som såvel private bygherrer som kommunerne kan komme i, hvis planerne ikke bliver udarbejdet efter forskrifterne.

Af opgaver inden for den fysiske planlægning kan nævnes:

     -   Lokalplaner

     -   Kommuneplaner

     -   Temaplaner

     -   Udstykningsplaner

     -   Vejledninger

     -   og lignende planarbejder.