Firmaprofil

Firmaet blev stiftet maj 1997 af arkitekt M.A.A. Henning Jensen  og indrettet på Bahl Gl. Skole.

I de første år var firmaets primære arbejdsområde den fysiske planlægning. I takt med efterspørgsel og som en naturlig udvikling af firmaet har vi siden påtaget os at løse andre arkitektfaglige opgaver.

Inden for den fysiske planlægning er vore kunder især offentlige myndigheder, men også andre konsulentvirksomheder, entreprenører og private, som ønsker et projekt gennemført, hjælper vi gennem processen ved udarbejdelse af lokalplaner, skitser, breve, ansøgninger m.v.

Udover  fysisk planlægning  arbejder vi også med kulturarv og    miljøvenligt  byggeri.

Vi udfører  også:

     -   registrerings- og analysearbejder og

     -   yder rådgivning og ansøgningsbistand.

Endelig er vi behjælpelig med:

     -   udarbejdelse af vejledninger, foldere, pjecer m.m.

     -   ansøgning af fonds- og puljemidler samt

     -   arrangere og afvikle udstillinger og konferencer.


Hvor vi ikke selv har ekspertisen,  har vi forskellige samarbejdspartnere, vi kan gøre brug af.